27 Sep 2017

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս...

08 Sep 2017

Չորեքշաբթի 6 Սեպտեմբեր 2017-ին, առաւօտեան ժամը 7:00-ին, Պոլսոյ մէջ վախճանած է Զմմառու...

02 Sep 2017

Հայ կաթողիկէ Եկեղեցւոյ եպիսկոպոսաց տարեկան Սիւնհոդոսը տեղի ունեցաւ  2017 օգոստոսի 22-էն...

22 Aug 2017

Արհի. Տ. Ռաֆայէլ Արքեպս. Մինասեանը 20-22 օգոստոս 2017-ին հովուական այցով կը գտնուէր Մոսկուա:...

22 Aug 2017

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՍԻՒՆՀՈԴՈՍԸ՝ 2017 ՕԳՈՍՏՈՍ 22-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1 Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ...

15 Aug 2017

Տօն եւ հոգեւոր բերկրանք՝ լեհահայ կաթողիկէ համայնքին համար 13 օգոստոս 2017-ին, Լեհաստանի...

14 Aug 2017

Կիրակի 13 Օգոստս 2017 առաւօտեան ժամը 10.30-ին Զմմառու Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի անուան...

07 Aug 2017

Նախագահութեամբ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր...

07 Aug 2017

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս...
1 2 3 4 5 6 7