Երկուշաբթի, 22 Յուլիս 2013 - ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ Բ. ՄԱՍ

 

Պէյրութ

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 2011-2013

 

Բ. ՄԱՍ

 

2011

Խորհրդատետր Սուրբ Պատարագի, ըստ արարողութեան Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, Զմմառ 2011:

 

Կանոն Թաղման, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, Զմմառ 2011:

 

Կանոն Սուրբ Պսակի Խորհուրդին, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, Զմմառ 2011:

 

Կարգ Մկրտութեան եւ Դրոշմի Սուրբ Խորհուրդներուն, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, Զմմառ 2011:

 

«Հայութեան եւ Եկեղեցւոյ հարազատ զաւակը՝ հայր Վարդան եպիսկոպոս Աշգարեան», հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, Պէյրութ 2011:

 

Հայունի, Մեսրոպ, Վիեննայի Մխիթարեան Հայրերը՝ կրթական ու հոգեւոր վաստակաշատ մշակներն օսմանեան տարածքին եւ արեւմտահայ հողին վրայ, Այնճար 2011:

 

Հայունի, Մեսրոպ, Հայր Յակովբոս վրդ. Տաշեան՝ գրախօսողն ու գիտաքննադատը, Այնճար 2011:

 

Գոճանեան, հայր Պօղոս, «Դասական գրաբարի գործնական քերականութիւն», արեւելահայերէն հրատարակութիւն, Վիեննա - Երեւան 2011:

 

Թոփալեան, Յովսէփ վարդապետ, «Դու, Ո՜վ Բարեկամ ...», Պէյրութ 2011:

 

Զուարթնոց, հոգեւոր հանդէս, հրատարակութիւն Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան, Զմմառ 2011:

 

2012

Խորհրդատետր Սուրբ Պատարագի, ըստ արարողութեան Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, Բ. տպագրութիւն, Զմմառ 2012:

 

Հայունի, Մեսրոպ, «Տեսայ Ձեզ, Ճանչցայ Ձեզ եւ շատ Սիրեցի Ձեզ», Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց, Այնճար 2012:

 

Symposion, 200 Jahre Mechitharisten in Wien, հրատարակութիւն Մխիթարեան Միաբանութեան, Վիեննա 2012:

 

Հայ Մանկավարժ, ուսումնագիտական եւ մանկավարժական հանդէս, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Կեդրոնին, թիւ 4, աշուն 2010, Պէյրութ 2012:

 

Զուարթնոց, հոգեւոր հանդէս, հրատարակութիւն Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան, Զմմառ 2012:

 

2013

«Օծում, Տուչութիւն, Inauguration», հրատարակութիւն «Վարդարանի Տիրամայր» ժողովրդապետութեան, Այնճար Մայիս 2013:

 

Հայունի, Մեսրոպ, Այնճարի «Սուրբ Վարդարանի Տիրամայր» Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ համայնքին պատմագրութեան համար, Այնճար 2013:

 

Հայունի, Մեսրոպ, «Սուրբ Ուրբաթագիրք» հայատառ տպագրութեան երախայրիքը՝ 500 տարեկան (1512-2012), պատմագննական ու համադրական ակնարկ, Այնճար 2013:

 

Նախադպրոցական Կրթութեան Ազգային Ծրագիր, Հայ Մանկավարժ, ուսումնագիտական եւ մանկավարժական հանդէս, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Կեդրոնին, թիւ 5, 2011, Պէյրութ Յուլիս 2013:

 

«Աւետիք», Պաշտօնաթերթ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան, հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան, Մայիս-Օգոստոս 2012, Պէյրութ Օգոստոս 2013:

 

 

շարունակելի

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ