Avedaper Online Press
Աւետաբերը շաբաթաթերթ մըն է, տարիներով խմբուած:
Հաճեցէք թիւ մը զատել եւ զանիկա տեսնել PDF formatով:. (~200Kb, < 1 min @ 33.6 Kbps)
2015
Յունուար: Կիրակի, 4 Յունուար ¡ Երեքշաբթի, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 11 Յունուար ¡ Կիրակի, 18 Յունուար ¡ Կիրակի, 25 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 1 Փետրուար ¡ Կիրակի, 8 Փետրուար ¡ Կիրակի, 15 Փետրուար ¡ Կիրակի, 22 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 1 Մարտ ¡ Կիրակի, 8 Մարտ ¡ Կիրակի, 15 Մարտ ¡ Կիրակի, 22 Մարտ ¡ Կիրակի, 29 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 5 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 12 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 19 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 26 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 3 Մայիս ¡ Կիրակի, 10 Մայիս ¡ Կիրակի, 17 Մայիս ¡ Կիրակի, 24 Մայիս ¡ Կիրակի, 31 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 7 Յունիս ¡ Կիրակի, 14 Յունիս ¡ Կիրակի, 21 Յունիս ¡ Կիրակի, 28 Յունիս

2014
Մարտ: Կիրակի, 2 Մարտ ¡ Կիրակի, 9 Մարտ ¡ Կիրակի, 16 Մարտ ¡ Կիրակի, 23 Մարտ ¡ Կիրակի, 30 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 6 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 13 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 20 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 27 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 4 Մայիս ¡ Կիրակի, 11 Մայիս ¡ Կիրակի, 18 Մայիս ¡ Կիրակի, 25 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 1 Յունիս ¡ Կիրակի, 8 Յունիս ¡ Կիրակի, 15 Յունիս ¡ Կիրակի, 22 Յունիս ¡ Կիրակի, 29 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 6 Յուլիս ¡ Կիրակի, 13 Յուլիս ¡ Կիրակի, 20 Յուլիս ¡ Կիրակի, 27 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 3 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 10 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 17 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 24 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 31 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 7 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 5 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 12 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 19 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 26 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 2 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 30 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 7 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Դեկտեմբեր ¡ Հինգշաբթի, 25 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Դեկտեմբեր

2013
Յունուար: Կիրակի, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 13 Յունուար ¡ Կիրակի, 20 Յունուար ¡ Կիրակի, 27 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 3 Փետրուար ¡ Կիրակի, 10 Փետրուար ¡ Կիրակի, 17 Փետրուար ¡ Կիրակի, 24 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 3 Մարտ ¡ Կիրակի, 10 Մարտ ¡ Կիրակի, 17 Մարտ ¡ Կիրակի, 24 Մարտ ¡ Կիրակի, 31 Մարտ

2012
Յունուար: Կիրակի, 1 Յունուար ¡ Ուրբաթ, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 8 Յունուար ¡ Կիրակի, 15 Յունուար ¡ Կիրակի, 22 Յունուար ¡ Կիրակի, 29 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 5 Փետրուար ¡ Կիրակի, 12 Փետրուար ¡ Կիրակի, 19 Փետրուար ¡ Կիրակի, 26 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 4 Մարտ ¡ Կիրակի, 11 Մարտ ¡ Կիրակի, 18 Մարտ ¡ Կիրակի, 25 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 1 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 8 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 15 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 22 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 29 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 6 Մայիս ¡ Կիրակի, 13 Մայիս ¡ Կիրակի, 20 Մայիս ¡ Կիրակի, 27 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 3 Յունիս ¡ Կիրակի, 10 Յունիս ¡ Կիրակի, 17 Յունիս ¡ Կիրակի, 24 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 1 Յուլիս ¡ Կիրակի, 8 Յուլիս ¡ Կիրակի, 15 Յուլիս ¡ Կիրակի, 22 Յուլիս ¡ Կիրակի, 29 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 5 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 12 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 19 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 26 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 2 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 30 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 7 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 4 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 11 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 18 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 25 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Դեկտեմբեր ¡ Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 30 Դեկտեմբեր

2011
Յունուար: Կիրակի, 2 Յունուար ¡ Հինգշաբթի, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 9 Յունուար ¡ Կիրակի, 16 Յունուար ¡ Կիրակի, 23 Յունուար ¡ Կիրակի, 30 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 6 Փետրուար ¡ Կիրակի, 13 Փետրուար ¡ Կիրակի, 20 Փետրուար ¡ Կիրակի, 27 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 6 Մարտ ¡ Կիրակի, 13 Մարտ ¡ Կիրակի, 20 Մարտ ¡ Կիրակի, 27 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 3 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 10 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 17 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 24 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 1 Մայիս ¡ Կիրակի, 8 Մայիս ¡ Կիրակի, 15 Մայիս ¡ Կիրակի, 22 Մայիս ¡ Կիրակի, 29 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 5 Յունիս ¡ Կիրակի, 12 Յունիս ¡ Կիրակի, 19 Յունիս ¡ Կիրակի, 26 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 3 Յուլիս ¡ Կիրակի, 10 Յուլիս ¡ Կիրակի, 17 Յուլիս ¡ Կիրակի, 24 Յուլիս ¡ Կիրակի, 31 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 7 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 14 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 21 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 28 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 4 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 11 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 18 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 25 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 2 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 30 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 6 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 13 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 20 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 27 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 4 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 11 Դեկտեմբեր

2010
Յունուար: Կիրակի, 3 Յունուար ¡ Չորեքշաբթի, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 10 Յունուար ¡ Կիրակի, 17 Յունուար ¡ Կիրակի, 24 Յունուար ¡ Կիրակի, 31 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 7 Փետրուար ¡ Կիրակի, 14 Փետրուար ¡ Կիրակի, 21 Փետրուար ¡ Կիրակի, 28 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 7 Մարտ ¡ Կիրակի, 14 Մարտ ¡ Կիրակի, 21 Մարտ ¡ Կիրակի, 28 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 4 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 11 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 18 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 25 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 2 Մայիս ¡ Կիրակի, 9 Մայիս ¡ Կիրակի, 16 Մայիս ¡ Կիրակի, 23 Մայիս ¡ Կիրակի, 30 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 6 Յունիս ¡ Կիրակի, 13 Յունիս ¡ Կիրակի, 20 Յունիս ¡ Կիրակի, 27 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 4 Յուլիս ¡ Կիրակի, 11 Յուլիս ¡ Կիրակի, 18 Յուլիս ¡ Կիրակի, 25 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 1 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 8 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 15 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 22 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 29 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 5 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 12 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 19 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 26 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 3 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 10 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 17 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 24 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 31 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 7 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 5 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 12 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 19 Դեկտեմբեր ¡ Շաբաթ, 25 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 26 Դեկտեմբեր

2009
Յունուար: Կիրակի, 4 Յունուար ¡ Երեքշաբթի, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 11 Յունուար ¡ Կիրակի, 18 Յունուար ¡ Կիրակի, 25 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 1 Փետրուար ¡ Կիրակի, 8 Փետրուար ¡ Կիրակի, 15 Փետրուար ¡ Կիրակի, 22 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 1 Մարտ ¡ Կիրակի, 8 Մարտ ¡ Կիրակի, 15 Մարտ ¡ Կիրակի, 22 Մարտ ¡ Կիրակի, 29 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 5 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 12 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 19 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 26 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 3 Մայիս ¡ Կիրակի, 10 Մայիս ¡ Կիրակի, 17 Մայիս ¡ Կիրակի, 24 Մայիս ¡ Կիրակի, 31 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 7 Յունիս ¡ Կիրակի, 14 Յունիս ¡ Կիրակի, 21 Յունիս ¡ Կիրակի, 28 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 5 Յուլիս ¡ Կիրակի, 12 Յուլիս ¡ Կիրակի, 19 Յուլիս ¡ Կիրակի, 26 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 2 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 9 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 16 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 23 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 30 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 6 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 13 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 20 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 27 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 4 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 11 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 18 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 25 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 1 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 8 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 15 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 22 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 29 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 6 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 13 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 20 Դեկտեմբեր ¡ Ուրբաթ, 25 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 27 Դեկտեմբեր

2008
Յունուար: Կիրակի, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 13 Յունուար ¡ Կիրակի, 20 Յունուար ¡ Կիրակի, 27 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 3 Փետրուար ¡ Կիրակի, 10 Փետրուար ¡ Կիրակի, 17 Փետրուար ¡ Կիրակի, 24 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 2 Մարտ ¡ Կիրակի, 9 Մարտ ¡ Կիրակի, 16 Մարտ ¡ Կիրակի, 23 Մարտ ¡ Կիրակի, 30 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 6 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 13 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 20 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 27 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 4 Մայիս ¡ Կիրակի, 11 Մայիս ¡ Կիրակի, 18 Մայիս ¡ Կիրակի, 25 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 1 Յունիս ¡ Կիրակի, 8 Յունիս ¡ Կիրակի, 15 Յունիս ¡ Կիրակի, 22 Յունիս ¡ Կիրակի, 29 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 6 Յուլիս ¡ Կիրակի, 13 Յուլիս ¡ Կիրակի, 20 Յուլիս ¡ Կիրակի, 27 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 3 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 10 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 17 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 24 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 31 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 7 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 5 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 12 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 19 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 26 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 2 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 30 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 7 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Դեկտեմբեր ¡ Հինգշաբթի, 25 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Դեկտեմբեր

2007
Յունուար: Կիրակի, 7 Յունուար ¡ Կիրակի, 14 Յունուար ¡ Կիրակի, 21 Յունուար ¡ Կիրակի, 28 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 4 Փետրուար ¡ Կիրակի, 11 Փետրուար ¡ Կիրակի, 18 Փետրուար ¡ Կիրակի, 25 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 4 Մարտ ¡ Կիրակի, 11 Մարտ ¡ Կիրակի, 18 Մարտ ¡ Կիրակի, 25 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 1 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 8 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 15 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 22 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 29 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 6 Մայիս ¡ Կիրակի, 13 Մայիս ¡ Կիրակի, 20 Մայիս ¡ Կիրակի, 27 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 3 Յունիս ¡ Կիրակի, 10 Յունիս ¡ Կիրակի, 17 Յունիս ¡ Կիրակի, 24 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 1 Յուլիս ¡ Կիրակի, 8 Յուլիս ¡ Կիրակի, 15 Յուլիս ¡ Կիրակի, 22 Յուլիս ¡ Կիրակի, 29 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 5 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 12 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 19 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 26 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 2 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 30 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 7 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 14 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 28 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 4 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 11 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 18 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 25 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 16 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 23 Դեկտեմբեր ¡ Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր

2006
Յունուար: Կիրակի, 1 Յունուար ¡ Ուրբաթ, 6 Յունուար ¡ Կիրակի, 8 Յունուար ¡ Կիրակի, 15 Յունուար ¡ Կիրակի, 22 Յունուար ¡ Կիրակի, 29 Յունուար
Փետրուար: Կիրակի, 5 Փետրուար ¡ Կիրակի, 12 Փետրուար ¡ Կիրակի, 19 Փետրուար ¡ Կիրակի, 26 Փետրուար
Մարտ: Կիրակի, 5 Մարտ ¡ Կիրակի, 12 Մարտ ¡ Կիրակի, 19 Մարտ ¡ Կիրակի, 26 Մարտ
Ապրիլ: Կիրակի, 2 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 9 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 16 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 23 Ապրիլ ¡ Կիրակի, 30 Ապրիլ
Մայիս: Կիրակի, 7 Մայիս ¡ Կիրակի, 14 Մայիս ¡ Կիրակի, 21 Մայիս ¡ Կիրակի, 28 Մայիս
Յունիս: Կիրակի, 4 Յունիս ¡ Կիրակի, 11 Յունիս ¡ Կիրակի, 18 Յունիս ¡ Կիրակի, 25 Յունիս
Յուլիս: Կիրակի, 2 Յուլիս ¡ Կիրակի, 9 Յուլիս ¡ Կիրակի, 16 Յուլիս ¡ Կիրակի, 23 Յուլիս ¡ Կիրակի, 30 Յուլիս
Օգոստոս: Կիրակի, 6 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 13 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 20 Օգոստոս ¡ Կիրակի, 27 Օգոստոս
Սեպտեմբեր: Կիրակի, 3 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 10 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 17 Սեպտեմբեր ¡ Կիրակի, 24 Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր: Կիրակի, 1 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 8 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 15 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 22 Հոկտեմբեր ¡ Կիրակի, 29 Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր: Կիրակի, 5 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 12 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 19 Նոյեմբեր ¡ Կիրակի, 26 Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր: Կիրակի, 3 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 10 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 17 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 24 Դեկտեմբեր ¡ Կիրակի, 31 Դեկտեմբեր
Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ