Հինգշաբթի, 23 Յուլիս 2015 - Երջանկայիշատակ Ներսէս Պետրոս ԺԹ.ի խօսքը գահակալութեան 15 ամեակի նուիրուած երեկոյին

 

 

Պէյրութ

 

Ընթերցողներուն կը ներկայացնենք երջանկայիշատակ Ներսէս Պետրոս ԺԹ.ին մինչեւ այսօր անտիպ խօսքը, արտասանուած  անոր գահակալութեան 15 ամեակին նուիրուած երեկոյին, որ կազմակերպած էր Հայ Կաթողիկէ դպրոցներու տնօրէններու խորհուրդը  28 նոյեմբեր 2014-ին:

«Աստուծոյ ձեռքը գլխուս վրայ եղաւ ինը տարեկանէն սկսեալ: Երբ օր մը մատուրն էի, զգացի անոր ներկայութիւնը իմ կեանքիս մէջ: (Դպրոցին մէջ) Շաբաթը մի քանի  անգամ, կ'առնէին աշակերտները եւ մատուր կը տանէին: Կը տեսնէի քահանան ինչպէս կը պատարագէ: Յանկարծ մտածեցի. «Օր մը ես ալ կը փափաքիմ այս քահանային պէս Պատարագ մատուցանել»: Այն օրէն ի վեր Աստուած իր ձեռքը գլխուս վրայէն չվերցուց բնաւ եւ գահակալութեան իմ առաջին խօսքիս ընթացքին ըսի սա խօսքը. «Ես Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ առաջին ծառան եմ» եւ այսպէս մնացի:

Կաթողիկոս ըլլալէն ետք, դժուարութիւններու հանդիպեցայ, բայց ունէի յարկաբաժինիս մէջ անկիւն մը,  որ միշտ ինծի կը սպասէր՝ մատուրը, ուր սուրբ Հաղորդութիւնը կար միշտ: Այնտեղն է, որ կը խօսակցէի Աստուծոյ հետ, մխիթարութիւն կը ստանայի.  ուր  կը կրկնապատկուէր իմ մէջս յոյսը յառաջ երթալու: Աստուծոյ փառք: Ինչ որ լաւ բան մը կրնաք տեսնել իմ մէջս, տակը ստորագրեցէ՛ք Աստուած: Ինչ որ սխալներ կը տեսնէք իմ մէջս, տակը ստորագրեցէ՛ք Ներսէս Պետրոս: Շնորհակալութիւն կ'ուզեմ յայտնել բոլորիդ, մանաւանդ մեր Հայ Կաթողիկէ վարժարաններու տնօրէններու  խորհուրդին, գլխաւորութեամբ գերյարգելի հայր Գէորգ ծ.վ. Եղիայեանին եւ տնօրէներուն. նոյնիսկ բացակաները կը յիշենք:

Շնորհակալութիւն նաեւ աշակերտութեան, որոնց կ'ուզեմ սրտի խօսք մը ըսել: Դուք պէտք է որ ճանչցուիք լիբանանեան միջավայրին մէջ որպէս հայ: Հայ կը նշանակէ յուսահատութիւն չգիտցող, կը նշանակէ հաւատարմութիւն, կը նշանակէ յղացում:

Սիրելիներ, ես ձեզմով հպարտ եմ: Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին ձեզմով հպարտ է: Լիբանանի հայ գաղութը ձեզմով հպարտ է:  Եւ դեր աւելի պիտի հպարտանայ երբ դուք ասպարէզ իջնաք եւ կարենաք աշխատիլ, կարենաք յղանալ, կարենաք տարածուիլ, կարենաք օգտակար ըլլալ եւ զարգացնել թէ՛ հայ գաղութը թէ՛ լիբանանեան միջավայրը: Պատիւ ձեզի:

Շնորհակալ եմ ձեզի եւ կեցցէ՛ հայ աշակերտը եւ կեցցեն՛ հայ դպրոցները եւ հայ տնօրէնները»:

 

http://armeniancatholic.org/inside.php?lang=am&page_id=14&newsID=2529

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ