Պոյնէս Այրէսի Ս. Գրիգոր Նարեկացւոյ Եպարքոսութիւն


Թեմը հիմնադրուած է 18 Յուլիս 1989-ին Յովհաննէս Պօղոս Բ. Պապի կողմէ, Գերերջանիկ Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. կաթողիկոսի օրով. Իսկ առաջին առաջնորդը եղած է Գերապատիւ Տէր Վարդան Պօղոսեան.

Միայն առաջինը եղած է առաջնորդը սկիզբէն մինչեւ այսօր.

Թեմի անդամներուն ներկայի մօտաւոր թիւն է 16000 հաւատացեալներ.

Թեմը կը բաղկանայ մէկ ժողովրդապետութենէ: Ս. Կոյս Մարիամ Նարեկացւոյ Հայ Կաթողիկէ Ժողովրդապետութիւն. Ւսկ ժողովրդապետն է Հայր Անդրանիկ Ադամեան.

Թեմը ունի մէկ եկեղեցի որն է Ս. Կոյս Մարիամ Նարեկացւոյ Հայ Կաթողիկէ Մայր Եկեղեցին.

Թեմէն ներս կը գործեն երիտասարդական- պատանեկան, մշակութային- մարզական եւ կնոջական միութիւններն են:

Թեմէն ներս կը գործէ մէկ դպրոց որն է Մխիթարեան Վարժարանը:

Թեմէն ներս երգչախումբ, թատերախումբ, պարախումբ արուեստի խմբակներ ստեղծագործական միաւորումներն են: Ժողովրդապետութեան երգչախումբը.

Անոր հրատարակչական գործունէութիւնը կ՝ընդգրկէ ամսական ժողովրդապետական տեղեկագիր մը «Վարդանանք» անունով որ կը բաղկանայ ութը էջերէ.

Համայնքային, ազգային եւ պետական կեանքին մէջ աչքառու անձնաւորութիւններու ցանկը կ՝ընգրկէ Տոքթոր Գարլոս Արսլանեանը որ ազգին արդարութեան նախարարն է:


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ