Բարձրագոյն Եկեղեցական Դատարան
Նախագահ՝ Արհի. Տէր Պետրոս Արք. Միրիաթեան
Անդամ՝ Արհի. Տէր Գրիգոր Եպս. Կապրոյեան
Արհի. Տէր Յովսէփ Եպս. Առնաութեան
Արհի. Տէր Գէորգ Արք. Խազումեան
Պատրիարքական Ատեանի Եպիսկոպոս՝
Արհի. Տէր Վարդան Եպս. Աշգարեան
Պատրիարքութեան տնտես՝
Տիար Ռաֆայէլ Ումուտեան
Կանոնական Պատրիարքական Յանձնախումբ
Նախագահ՝   Արհի. Հ. Յովսէփ Եպս. Առնաութեան
Անդամ՝ Գեր. Հ. Գաբրիէլ Վրդ. Մուրատեան
Գեր. Հ. Բարսեղ Վրդ. Պաղտասարեան
Գեր. Հ. Յովսէփ Վրդ. Պեզեզեան
Ծիսական Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Արհի. Տէր Մանուէլ Եպս. Պաթագեան
Անդամ՝ Հայր Պօղոս Ծ.Վ. Գոճանեան
Հայր Անդրանիկ Ծ.Վ. Կռանեան
Հայր Յովսէփ Վ. Քէլէկեան
Քրիստոնէականի Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Արհի. Տէր Յովհաննէս Եպս. Թէյրուզեան
Անդամ՝ Հայր Վահան Ծ.Վ. Օհանեան
Հայր Նարեկ Վ. Լուիսեան
Քոյր Թէոպիստէ Պետրոսեան
Տիար Վարդան Լաօ
Տիար Ռաֆֆի Յովհաննէսեան
Տիկին Սալբի Քէշիշեան
Տիկին Սիրան Օսկեան
Օրիորդ Մարիա Մուրատեան
Բ. Համագումարի Գործադիր Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Արհի. Տէր Յովհաննէս Եպս. Թէյրուզեան
Անդամ՝ Հայր Գէորգ Վ. Ասատուրեան
Քոյր Զապէլ Արծրունի
Տիար Կրէկուար Գալուստ
Տիար Միշէլ Խորոզեան
Տիար Զաւէն Աթէշեան
Օրիորդ Ժագլին Ապունայեան
Պատրիարքական Թեմի մատակարարութիւն
Օգնական Մատակարար` Գեր. Հայր Վարդան Վրդ. Գազանճեան
Քահանայից Համաժողովի Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Արհի. Տէր Գէորգ Արք. Խազումեան
Համամիութենական Յանձնախումբ
Պատասխանատու՝ Արհի. Տէր Պետրոս Արք. Միրիաթեան
Կոչումներու Պատրիարքական Յանձնախումբ
Նախագահ` Գեր. Միքայէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան
Անդամ՝ Գեր. Հ. Արիստակէս Ծ.Վ. Մանուկեան
Գեր. Հ. Յովսէփ Վրդ. Քէլէկեան
Գեր. Հ. Միքայէլ Վրդ. Պասալենց
Գեր. Հ. Պերճ Վրդ. Սապէ
Գեր. Տէր Պետրոս Վրդ. Եսայեան
Առաքինազարդ Քոյր Էմմա
Տիար Ռափայէլ Ժաուհարժի
Նոր Երանելիներու Դատի Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Գեր. Միքայէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան
Համացանցային Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Հայր Վարդան Վ. Գազանճեան
Անդամ՝ Տիար Կրէկուար Գալուստ
Տիար Հրայր Պրունսուզեան
Տիար Օհան Ումուտեան
Տիար Րաֆֆի Պօյաճեան
Օրիորդ Սինդիա Պէօճէքեան
Աւետիք Պարբերաթերթի Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Արհի. Տէր Վարդան Եպս. Աշգարեան
Անդամ՝ Հայր Մեսրոպ Ծ.Վ. Թոփալեան
Հայր Միքայէլ Վ. Մուրատեան
Տիար Սարգիս Նաճարեան
Տիար Կրէկուար Գալուստ
Ընկերային Հաղորդակցութեան Միջոցներու Պատրիարքական Յանձնախումբ
Նախագահ՝ Գեր. Ռ. Թ.Ծ.Վ. Մինասեան
Անդամ՝ Գեր. Հ. Յովսէփ Ծ.Վ. Քէլէկեան
Գեր. Հ. Վարդան Վրդ. Գազանճեան
Բարեշնորհ Միքայէլ Սրկ. Ճէնճի
Առաքինազարդ Քոյր Արմինէ
Կիսասարկ. Տիար Ռաֆֆի Յովհաննէսեան
Տիար Սարգիս Նաճարեան
Տիար Սարգիս Քէշիշեան
Ընտանիքի Թեմական Յանձնախումբ
Հոգեւոր Վարիչ` Արժ. Տէր Կարապետ Քհն. Թադէոսեան

Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ