Շարականք՝ Զմմառեան Աւանդութեամբ
 ԱՁ − Համբարձի Կիրակմտից   Սուրբ ես Տէր Զօրութեանց   3:38  Play Download
 ԱՁ «դարձուկ» − Համբարձի Առաքելոց   Ի քէն հայցեմք Բազումողորմ   4:18  Play Download
 ԱԿ − Համբարձի Կիւրակէից Յարութեան   Առաքեցար ի Հօրէ   3:24  Play Download
 ԱԿ «դարձուկ» − Աւագ Օրհնութիւն   Երգեցէք Տեառն երգ նոր   2:07  Play Download
 ԲՁ − Ողորմեայ Ծննդեան   Անկանիմք առաջի քո Աստուածածին   2:36  Play Download
 ԲՁ «դարձուկ» − Համբարձի Թ. օր Փոխման   Անթառամ Ծաղիկ   1:49  Play Download
 ԲԿ − Աւագ Օրհնութիւն   Փառաւովն հանդերց կառօքն ընկղմեցաւ   4:47  Play Download
 ԲԿ ծանր − Դռնբացի շարական   Ուրախ լեր Եկեղեցի սուրբ   2:49  Play Download
 ԳՁ − Ճաշու շարական   Զթագաւորն Քրիստոս   2:04  Play Download
 ԳՁ «դարձուկ» − Համբարձի Եփեսոսի Հայրապետաց   Հանդիսացեալ   3:31  Play Download
 ԳԿ − Առաւօտեան Ժամու Երգ   Փառք ի բարձրունս Աստուծոյ   6:52  Play Download
 ԳԿ ծանր − Ս. Պատարագի Երգ Խնկարկութեան   Յայս յարկ   2:02  Play Download
 ԴՁ − Վերափոխման Օրհնութիւն   Այսօր ժողովեալ սրբոցն   4:12  Play Download
 ԴՁ «դարձուկ» − Համբարձի Ծննդեան Ս. Աստուածածնի   Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք   2:12  Play Download
 ԴԿ − Հարց Պահոց Զ. Կիւրակէի   Որ յԱնճառելի ծոց Հօր   4:35  Play Download
 ԴԿ «դարձուկ» − Երգ Ներսէս Շնորհալիի Մեծի Ուրբաթու   Այսօր Անճառ եւ Տարածեալ   4:22  Play Download
Աւագ Շաբթու Շարականք
 Աւագ Շաբաթ 1   33:13  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 2   33:58  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 3   34:27  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 4   33:33  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 5   34:32  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 6   33:57  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 7   34:23  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 8   34:24  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 9   08:26  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 10   15:01  Play Download
 Աւագ Շաբաթ 11   34:29  Play Download

Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ