16 Oct 2017

Կիրակի՝ 15 հոկտեմբեր 2017-ի կէսօրէ ետք  ժամը 3:30-ին, Հայ կաթողիկէ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ -...

14 Oct 2017

Հայ Կաթողիկէ Պէյրութի Պատրիարքական թեմի օգնական եպիսկոպոս արհիապատիւ հայր Գէորգ ...

10 Oct 2017

Երկուշաբթի 9 հոկտեմբեր 2017ին, Ordre Des Chevaliers de Malte-ի մէկ պատուիրակութիւնը, որ ժամանած էր...

09 Oct 2017

Կիրակի 8 հոկտեմբեր 2017ին, երեկոյեան ժամը 6-ին,  Oeuvre d'Orient-ի մէկ պատուիրակութիւնը, որ...

02 Oct 2017

Ողջոյն քեզ Սուրբ Եկեղեցի։ Ողջոյն քեզ սեղան սրբութեան։ Ողջոյն ձեզ դասք քահանայութեան։...

29 Sep 2017

Գերյարգելի Հայր Անդրանիկ Ծ. Վ. Կռանեանի, կամ պարզապէս Հայր Կռանեանի կորուստին...

27 Sep 2017

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս...

08 Sep 2017

Չորեքշաբթի 6 Սեպտեմբեր 2017-ին, առաւօտեան ժամը 7:00-ին, Պոլսոյ մէջ վախճանած է Զմմառու...
1 2 3 4 5 6 7