Useful Links Useful Links
Ընդհանուր կապեր
Սուրբ Աթոռը
Վատիկան, պաշտօնական կայքը
www.vatican.va
Թեմեր
Աւստրալիական համայնք
www.armeniancatholic.org.au
Գանատական համայնք
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի
www.armeniancatholicchurch.ca
Ռուսաստան
www.armeniancatholic.ru
Փոլոնիա
www.albert.krakow.pl
Միաբանութիւններ
Մխիթարեան Հայերու Միաբանութիւն
www.mekhitar.org
Ազգային Կապեր
GAB: International Business Network for Armenia and Caucasus
http://www.gab-bn.com
w.gab-bn.com

Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ