Հինգշաբթի, 21 Հոկտեմբեր 2010 - Սրբոց թարգմանչաց տօնը Հ. Կ. Մեսրոպեանին վարժարանին մէջ

 

Պուրճ Համմուտ

 

Երկուշաբթի
, 18 հոկտեմբերի կէսօրուան ժամը 12։30-ին, հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան վարժարանի երկրորդական դասարաններու աշակերտութիւնը հաւաքուած էր վարժարանի «Ֆարաճ­եան» լսարանին մէջ, ունկնդրելու համար հետաքրքրական եւ շահեկան դա­սա­խօ­սութիւն մը, նուիրուած Թարգմանչաց տօնին։

Բանա­խօս­ու­թ­եամբ հան­դէս եկաւ վարժարանի պաշտօնաթերթ «Մեսրոպեան Լրաբեր»ի հիմ­նադիր պա­տասխանատու խմբագիր, հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի սուրբ «Գրի­գոր Նարեկացի» կեդրոնի դպրոցական հայագիտական զար­գաց­ման գրա­սե­նեա­կի վարիչ տնօրէն եւ նոյն գրասենեակի կողմէն հրատարակուող «Հայ Ման­կավարժ» հանդէսի տնօրէն Վարդան Թաշճեան։ Ան հետա­քր­ք­րա­­կան տեղեկութիւններ փոխանցեց աշ­խարհի լեզուներու մասին, անոնց գոյութիւնը ապահովող կամ գոյութեանը սպառ­նացող տարբեր բնական եւ ոչ բնական ազդակներու մասին։ Յատկապէս կեդրոնանալով հայերէնի վրայ, Թաշճ­եան բացատրական եւ փաստագրական տեղեկութիւններ փոխանցեց անոր՝ հակառակ դարերու ընթացքին սպառնացած վտանգներուն, կործա­նու­մէն ազատուելու, փրկուելու եւ սերունդէ-սերունդ փոխանցուելով, մեզ իբրեւ հա­րս­տութիւն ժառանգուելու մասին։ Ան նաեւ խնդիր դրաւ աշակերտութեան առաջ, սիրելու, սորվելու, պահելու եւ պահպանելու մայրենին, ինչպէս նաեւ ար­դի թեքնոլոճիի բոլոր ձեւերը գործածելով, փոխանցելու ապագայ սե­րունդ­նե­րուն, եւ բոլոր անոնց, որոնք կը փափաքին սորվիլ այս գեղեցիկ լեզուն։ Վ. Թաշճ­եան անձամբ իր եւ ի մասնաւորի հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի» կեդրոնի անունով պատրաստակամութիւն յայտ­նեց օգտակար դառնալու բոլոր անոնց, եւ լսելու համար բոլոր այն ծրա­գիր­նե­րը, որոնք ուղղուած կըլլան անարատ մայրենիի պահպանումին։

Դասախօսութեան աւարտին վարժարանի տնօրէն Գալուստ տնօրէնութեան անունով շնորհակալութիւն յայտնեց Վարդան Թաշճեանի գեղեցիկ եւ բարձրամակարդակ դասախօսութեան համար։

 

Իսկ
չորեքշաբթի, 20 հոկտեմբերի կէսօրուան ժամը 12։30-ին վարժարանի շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ Թարգ­ման­չաց տօնին նուիրուած հանդէս մը, որուն կը մասնակցէին վարժարանի 3-9-րդ դասարաններու աշակերտութիւնը։ Յայտագիրը ընդգրկեց բացման խօսք Թարգմանչաց Տօնին իմաստին եւ կարեւորութեան մասին, ասմունքներ եւ բանախօսութիւն։ Խօսք առնելով, օրուան բանախօսը՝ Համբիկ Պիլալեան չթաքցնելով իր անկեղծ հուզմունքը, ըսաւ. «Հայ վարժարանը անփոխարինելի է իր արժէքով, իր կրթութեամբ։ Թարգմանչաց տօնը տօն է ուրախութեան, հպարտութեան։ Ապրելու, զիրար ճանչնալու տօն է, մանաւանդ վերամուտի առաջին ամիսն է, եւ սուրբ Մեսրոպի անունը կրող ու անոր յուշարձանը իր սրտին մէջ ունեցող այս վարժարանի համար այն, սուրբ Մեսրոպի ոգեղէն ներկայութեամբ, 1600 տարի առաջ իր ստեղծած գիւտին փառքն է»։ Պիլալեան շարունակելով ու խօսելով մայրենիին մասին, ըսաւ. «Հայերէնը, իր գիր ու գրականութեամբ, մշակոյթով զրահ ու վահան է մեզի համար։ Մեսրոպ Մաշտոց 1600 տարի առաջ մեզ ցոյց տուաւ քաղաքակրթուելու, հայերէն խօսելու, հայերէն ապրելու եւ այդպիսով մեր իրաւունքը պաշտպանելու ուղին։ Թարգմանչաց տօնը խօսք ու հաւատք չէ միայն, այլ ապրումներ են Մեսրոպ Մաշտոցի երազով ու տեսիլքով»։

Բանախօսի խօսքին յաջորդեց վարժարանի տնօրէն՝ Կրէկուար Գալուստի խօսքը եւ լաւագոյն նկարչական գործերու պարգեւատրուում։

 

 

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ