Չորեքշաբթի, 6 Հոկտեմբեր 2010 - Հ. Կ. Մեսրոպեան վարժարանի մանկապարտէզի բաժնի վերամուտը

 

Պուրճ Համուտ, Լիբանան

 

Երեքշաբթի
, 5 Հոկտեմբեր 2010-ի առաւօտեան Հայ Կաթողիկէ Մես­րոպ­եան Բարձրագոյն վարժարանի մանկապարտէզի բակը աշխոյժ եռուզեռ կը տի­րէր։ Վերամուտն էր 2010-2011 ուսումնական տարեշրջանի։ Մանկապարտէզի շր­ջափակին մէջ հաւաքուեր էին աւելի քան 243 մանուկներ, իրենց ծնող­ներուն ընկերակցութեամբ։

 

Դպրոցական տարեշրջանի առաջին օրը միշտ իւրայատուկ կÿըլլայ։ Այդ­պի­սին էր նաեւ այս օրը։ Առաջին օրը մանուկներուն համար խոստումնալից ու տպա­ւորիչ դարձնելու նպատակով, վարժարանիս տնօրէնութեան հրաւէրով մա­­նուկները զուարճացնելու եկած էր գաղութիս ծանօթ Բարի տարեդարձ□ խում­բը։ Երգն ու պարը, եւ անոնց ընկերացող ուրախ ծիծաղը բարձր տրա­մա­դրու­­թիւններ կը ստեղծէին շուրջբոլոր, իսկ ուրախ կերպարները՝ նապաստակը եւ ծաղրածուն կը շրջէին շրջափակին մէջ, անմիջական շփումի մէջ մտնելով մա­նուկներուն հետ։ Անոնք դպրոցական այդ օրը պիտի անցընէին իրենց ծնող­քին հետ միասնաբար մինչեւ կէսօրուան ժամը 11։00, որմէ ետք պիտի մեկնէին դպ­րոցէն, իրենց հետ տանելով գունաւոր փուչիկները՝ իբրեւ վերամուտի նուէր։ Աւե­լի քաղցրացնելու համար օրը, մանուկներուն մանկապարտէզի տնօրէ­նու­թիւ­նը բաժնեց նաեւ քաղցրահամ շաքարներ։

 

Մէկ անգամ եւս կը մաղթենք բարի վերամուտ Մեսրոպեան մանկա­պար­տէ­զի բոլոր մանուկներուն։

 

 

Տեսչական գրասենեակ

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ