Երկուշաբթի, 12 Յուլիս 2010 - “Հայ Մանկավարժ” հանդէսի երկրորդ` “Գարուն 2010” համարը


Պէյրութ, Լիբանան

 

Ընթացիկ
տարուան Յունիսին, Պէյրութի մէջ լոյս տեսաւՀայ Մանկավարժուսումնագիտական եւ մանկավարժական եռամսեայ հանդէսի երկրորդ` “գարուն 2010” թուագրեալ համարը` հրատարակութեամբ Հայ Կաթողիկէ ՊատրիարքարանիՍուրբ Գրիգոր Նարեկացիկեդրոնի Դպրոցական հայագիտութեան զարգացման գրասենեակին: Առաջին համարը լոյս տեսած էր Փետրուարին:

Հանդէսի այս համարը կը պարունակէ մանուկներու հոգեբանութեան, մանկավարժական տեսութեան, գործնական մանկավարժութեան եւ հայերէն լեզուի ուսուցման վերաբերող ութ տարբեր գրութիւններ` ստորագրուած նշեալ մարզերուն մէջ մասնագիտական պատրաստուածութիւն ունեցող հեղինակներու կողմէ, ինչպէս նաեւ տեղեկատուական բնոյթի գրութիւններ` վերջաւորութեան:

Յետ խմբագրականին, “Մանկավարժական Հինգ Հարցերխորագրեալ առաջնորդող գրութեամբ մը, որ ամփոփումն էՀայ Մանկավարժհանդէսի հիմնադրութեան նուիրուած հանդիսութեան իր արտասանած խօսքին, Պէյրութի Հայկազեան համալսարանի նախագահ` վերապտուելի դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան կառաջադրէ քննարկումը մանկավարժական հրատապ հինգ հարցերու, որոնք կը ծառայեն իբրեւ կարեւորագոյն որոշիչներ` մանկավարժական առաքելութեան:

Յաջորդ գրութիւնը` “Ուսուցիչներու կեցուածքը` ընդգրկման հանդէպվերնագրով,  ստորագրուած է ԱՄՆ Օքլահոմայի համալսարանի հոգեբանութեան դոկտորի թեկնածու, նոյն համալսարանին կից` մանուկներու մօտ օթիզմի երեւոյթի ուսումնասիրութեան կեդրոնի ղեկավար տիկին Անի Պաղտայեանի կողմէ:

Մանկավարժութեան եւ հոգեբանութեան դասախօս Տիկին Շաղիկ Խիւտավերտեան ներկայացուցած էՆերմղումվերնագրեալ յօդուածը, ցոյց տալու համար նշեալ գործօնին վճռական նշանակութիւնը` աշակերտ-ուսուցիչ յարաբերութիւններուն, մանկավարժին գործունէութեան եւ աշակերտին ուսումնառութեան գործընթացին մէջ:

Հայ Մանկավարժ”-ի այս համարին մէջ կը կարդանք հարցազրոյց մը տարրական դասարաններու համար նախատեսուած հայերէն լեզուիՉորս եղանակխորագիրով դասագիրքի հեղինակ տիկին Աղաւնի Ֆստըգճեան-Առաքելեանի հետ: Ապա, “Հայ Մանկավարժ”-ի խմբագիր տիկին Եւա Գորէսեանի թարգմանութեամբ ներկայացուած է ամերիկացի հոգեբան-մանկավարժ Քէն Շորի մէկ ամփոփ վերլուծութիւնը` դասի գրաւոր քննութեան ընթացքին աշակերտներու կողմէ կատարուող օրինազանցման փորձերը կանխարգիլելու մասին:

Հայ Մանկավարժ”-ի այս համարով, հայերէն լեզուի դասագիրքերու հեղինակ Պրն. Կարօ Առաքելեան կը բանայՊահպանենք Մայրենինշարքը, որ, հեղինակին բնորոշմամբ, “ուղղուած է բոլոր անոնց, որոնք նախանձախնդիր են իրենց հայերէնը սրբագրելու, յղկելու եւ զարգացնելու”:

Համարի մասնագիտական  նիւթերու շարքի վերջաւորութեան, ուսուցիչներու համար ներկայացուած են համացանցի աղբիւրներ` աշակերտներու նկարագրային կազմաւորման ուսուցման վերաբերեալ: Համարը կը փակուիՀայ Մանկավարժ”-ի շնորհանդէսին եւ անոր պատասխանատուներուն Հայաստան կատարած աշխատանքային այցելութեան մասին տեղեկատուական ակնարկներով: Հրատարակուած են նաեւ Հայաստանի սփիւռքի նախարար տիկին Հրանուշ Յակոբեանի, կրթութեան նախարար պրն. Արմէն Աշոտեանի եւ Խ.Աբովեանի անուան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարանի նախագահ պարոն Արտուշ Ղուկասեանի  ուղերձները` հանդէսի հիմնադրութեան առիթով, ինչպէս նաեւ զանազան երկիրներէ հասած արձագանգներ` առաջին համարի բովանդակութեան մասին: Հրատարակուած կը տեսնենք նաեւ բառարան` համարին մէջ օգտագործուած մասնագիտական որոշ եզրերու:

Հայ Մանկավարժ”-ի երկրորդ` “գարուն 2010” թուագրեալ համարը կը բաղկանայ 72 էջերէ: Հանդէսը այսուհետեւ պիտի հրատարակուի 1000 տպաքանակով: Հանդէսը արդէն իսկ ունի իր ելեկտրոնային տարբերակը www.yudu.com կայքէջին վրայ: Անիկա շուտով պիտի ունենայ նաեւ իր պլոկը` քննարկումներու համար:

 Հայ Մանկավարժստանալու, անոր բաժանորդագրուելու կամ աշխատակցելու  համար կարելի է դիմել  Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի կեդրոնի Դպրոցական հայագիտութեան զարգացման գրասենեակ,  հեռաձայն` 961 1 570559, հեռատիպ` 961 1 570562,  ել.հասցէ` [email protected]

“Հայ Մանկավարժ”ի առաջին տարուան առաջին համարի / ձմեռ 2010 / ամբողջական բովանդակութեան կարելի է ծանօթանալ այցելելով համացանցի վրայ հետեւեալ էջը`

http://content.yudu.com/Library/A1obmi/12010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F185903%2F---------------------------------------------1----------2010

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ