Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2009 - Գ. Հարպոյեան Վարժարանի Տնօրէնուհէ՝ Ռիթա Պոյաճեանի Խօսքը Նահատակներու Յիշատակի Ոգեկոչման Հանդիսութեան

Գ. Հարպոյեան վարժարանի տնօրէնուհի՝ տիկ. Ռիթա Պոյաճեանի խօսքը Մեծ Եղեռնի նահատակներու յիշտակին ոգեկոչման հանդիսոիթեան ընթացքին

 
Amynabadiv Hocyvor Der5 Arhiabadiv yv Cyrabadiv Ha3ryr5 A-akinazart Ko3ryr5 Siryli Nyrganyr`

 

Avantov;ivn tar2a/ e or amen dari5 Abril ՝$i naq0ryagin miov;ivnnyr ov gazmagyrbov;ivnnyr havakovin a3s 3ov,ago;o.in ,ovr] yv ocygo[yn !(!%i Abrilyan Y.y-ni zohyrovn 3i,adagu1 A3s dari saga3n yv a-a]in ancam ullalow5 hama3nki ^ war=arannyrovn a,agyrdov;ivnu gamyxav masna3adovgen qmpovil yv ir sy’agan ojow 3arcanki dovrk madovxanyl ($ darinyr a-a] inga/ myr nahadagnyrovn1 Myr ma.;ankn e or a3s0rovan a3s havakn al tarna3 avantov;ivn5 ‘asdylow hama3n a,qarhin ;e My/n Y.y-ni 3i,adagu dagavin gu mna3 yv ,arovnage mnal wa- nyrga3 yv abaca3 syrovntnyrov sirdyrovn me]1

 

($ darinyr a-a]` myr babyru naqundryxin i3nal :ovrkin sovrin dag ‘oqanag yn;argovylov anor ba3manyrovn1

 

Anonk ingan` orowhydyv myr=yxin hra=aril irynx Krisdonya3 gr0nen1

 

Anonk ingan` orowhydyv ga-[a/ mnaxin Wartani Wasn Gr0ni yv Ha3rynyax n,anapanin1

 

Anonk ingan` orowhydyv [ovzyxin zohyl irynx taravor badmov;ivnu5 m,ago3;u5 lyzovn ov craganov;ivnu1

 

Anonk ingan` 2y-k 2y-ki5 megti tra/ irar mi]yv co3ov;ivn ovnyxo. 3aranovangan darpyrov;ivnyru yv ka.akagan daragar/ov;ivnnyru1

 

Anonk ingan` barzabes orowhydyv havadaxin ;e irynx nahadagov;amp jampan bidi har;yn 3a]ort syrovntnyrovn a-]yv iraganaxnylov ampo.]agan angaq Ha3asdani yrazu1

 

Yrp :ovrku /racryx gazmagyrbyl Y.y-nu5 gu gar/er ;e a-anx oyve qo[untodi bidi garyna3 pna]n]yl Ha3ov;ivnu a,qarhi yrysen yv mo-axov;yan madne Ha3 anovnn ov Ha3gagan tadu1 An 3a]o.yxav ir i,qanov;yan dag cdnovo. Ha3gagan ka.aknyrn ov civ.yru ampo.]ov;yamp barbyl irynx pnagov;ynen5 zanonk dy.ahan unylow tebi Der Z0ri anabadnyru1 An ]artyx avyli kan meg ov ges milion Ha35 sgsylow mdavoragan yv .ygawar qavyren1 Pa3x yv a3nbes an [garo.axav iracor/yl ir tavatrov;ivnu1

 

Ha3ov;ivnu nman “ivnigi grgin ancam wyragancnyxav1 Gorsnxnovxa/ ullalow ir babynagan ho.yru5 an sdibyxav ca.;yl tebi 0dar yrgirnyr1 Ovr or al hasav5 cidxav ,a.ovil dy.vo3n hasaragov;yan hyd5 2y-k 2cyl a3t yrgirin hbadagov;ivnu yv tarnal li irav ka.akaxi5 ir cor/0n masnagxov;ivnu pyrylow ungyra3in5 dndysagan yv ka.akagan marzyren nyrs1 A3s polorin zovcahy- an havadarim mnax ir armadnyrovn1 Ir nor ha3rynikin me] an ga-ovxyx ygy.yxi5 tbrox ov agovmpnyr5 orbeszi bahbane ir havadkn5 lyzovn yv m,ago3;u5 zanonk ‘oqanxylow 3a]ort syrovntnyrovn1 Ivrakanivr yrgir ovr cdnovyxav5 an par2raxovx go;o.nyr ocygo[ylov Y.y-n zohyrovn 3i,adagu yv wyranorocylov ir ovqdu Ha3 Tadin hanteb1 Yv mynk Lipananaha3yrs 3adgan,agan 0rinagn ynk a3s co3awijagin1

 

A3s0r5 Y.y-nen ($ darinyr ydk5 o[ mia3n :ovrku [3a]o.yxav 2yrpazadovil Ha3 Taden5 a3l` a3t megu iryn hamar tar2av avyli qo[untod1 Orbeszi an garyna3 untovnovil Yvrobagan Miov;ynen nyrs5 naqaba3manyren megu Ha3gagan Tadi ov Y.y-ni jana[ovmn e1 A3s0r co3ov;ivn ovni azad yv angaq Ha3asdani Hanrabydov;ivnu5 hoc [e ;e anor dara/ov;inu Badmagan Ha3asdani haziv meg dasanyrortu ulla31 Israel )ri5 Tavi; Peg yv Mqi;ar Sbarabydow hbard Arxaqu5 or 2riapar nover drova/ er Azyrbe3jani5 absdampylow grxav angaqanal yv hanrabydov;ivn tarnal1

 

Wsdah ym or 2yzme ,adyr harx gov dan ;e a3n in[ or q0syxa3 a3s0r in[ gab ovni 2yr hyd gam ty- bzdig [e|k a3sbisi harxyr ar/ar/ylov1 Mi mo-nak or tovk ek Ha3 azci abaca3 syrovntu1 Asdy.en kani mu dari 2yzme ,adyr gisad bidi ;o.ovn irynx ovsovmu yv nydovin arhysdi a,qarhu1 “oqarenu ovri,yr bidi undryn ovsovmi jampan7 avardylow tbroxu bidi anxnin hamalasaran5 masnacidanan yv diranan par2raco3n wga3agannyrov1

 

A3o Siryli A,agyrdnyr`

 

@yr me]en e` or bidi yllyn myr abaca3 .ygawarnyru oronk 3an2n bidi a-nyn Azci  .ygu ,r]an mu ydk1

 

@yr me]en e` or bidi yllyn myr abaca3 ovsovxi[nyru oronk irynx garcin bidi zpa.in abaca3 syrovntnyrov tasdiaragov;yamp1

 

@yr me]en e nayv` or bidi yllyn myr abaca3 g.yragannyru5 ybisgobosnyru yv covxe abaca3 badriark6ga;o.igosnyru1

 

Orbes abaca3i badasqanadovnyr ,ad pan g4agngalovi 2yzme1 Cry;e tar mu anxa/ e Y.y-nin wra31 Ha3gagan Tadu or a3t 0ryrovn arten co3ov;in ovner dagavin gu mna3 anlo3/1 <idag e or :ovrku ‘oqa/ e ir timaci/u )smanyan ga3srov;ynen hanrabydagan war[a2yvi5 pa3x ty- gu mna3 no3n :ovrku havadarm0ren ga-[a/ ir Pan;ovranagan yrazin1 An amen qo[untod gu tne yv bidi ,arovnage tnyl5 arcylk hantisanalov Ha3 Tadin wyrapyryal oyve tragan zarcaxovmi1 @yr ovsyrovn g4i3na3 a3t tadin ba,dban gancnylov ba,d0nu zor sdan2ylov hamar bedk e ka]a/an0; yllak Ha3ox badmov;yan5 m,ago3;in5 craganov;yan yv arovysdin1 {ym q0sir angaryliov;yan mu masin kani arten a3s poloru 2yzi gu ‘oqanxovi myr ha3gagan war=arannyren nyrs1 @yzi gu mna3 zanonk lovr]i a-nyl1

 

!(!%in yrp :ovrku ovzyx ]artyl Ha3 =o.owovrtu5 ovneink himnagan meg tad` Ha3 Tadu or gu hydabnter Ha3ov;yan wyratar2nyl ir p-nacravova/ ho.yru yv wyragancnyl azad yv angaq Ha3asdanu1

 

Nyrga3 0ryrovn yrgrort tad mu yvs ovnink ba,dbanylik5 a3s ancam mynk myr tem yv or y;e gorsnxnylov ullank a-a]in tadin masin q0siln ancam animasd gu tarna31 A3s yrgrort tadu 2ovlovmi wdancin tem ba3karn e1 Myr Ha3gagan armadnyrovn zovcahy-5 mynk myr pnaga/ yrgirnyrovn li irav ka.akaxinyru tar2a/ ynk7 sdaxa/ ynk a3t yrgirnyrovn hbadagov;ivnu5 ovnink myr ka.akaxiagan iravovnknyru in[bes nayv gadarylik bardavorov;ivnnyru1 Ha3yreni go.kin5 ivraxovxa/ ynk dy.vo3n lyzovn5 sorwa/ anor badmov;ivnn ov craganov;ivnu yv undylaxa/ un;axig soworov;ivnnyrovn hyd1

 

Manavant hos Lipanani me] ovr Ha3ov;ivnu gu ngadovi yrgiri hama3nka3in trov;yan pa.gaxovxi[ himnagan darryren min5 Ha3yreni go.kin5 ,adyr sgsa/ yn Arapyrenn al ma3r lyzov ngadyl1 Lipananyan yv a- hasarag Arapagan yrcyrn ov baryru 3ajaq avyli harazad gu ;ovin Ha3 yridasartin1 “oqanag ka]alyrylov Ha3gagan miov;ivnnyrov gazmagyrba/ cy.arovysdagan 3a3dacirnyru yv dohmig qraqjankyru5 =o.owovrtu naqabadovov;ivn gov da3 ir yrygonyru anxnyl dy.agan ja,arannyrovn me] 1 Dagavin bidi [ovzym q0sil arpanyagnyrov mi]oxow sdaxova/ :rkagan hy-adysili ga3annyrovn masin5 oronx =o.owrtaganov;ivnu 0r usd 0re avylnalov wra3 e1

 

Pnagan e or yn;aga3 ullank yrgiren nyrs diro. ka.akagan5 dndysagan yv ungyra6hasaragagan iratar2ov;ivnnyrovn1 As 0ryrovn yrp yrgiren nyrs gu dire dndysagan dacnab5 ancor/ov;yan par2r dogos yv a,qado. 2y-kyrov tebi a3l yrgirnyr ardaca.;5 =o.owovrtin a-a]nahyr;ov;ivnu tar2a/ e ir anmi]agan abrovsdin ydyven wazyl1 Miov;ynagan gyank gam m,agov;a3in cor/ovneov;ivnnyr sgsa/ yn novaz dy. ovnynal irynx a-0rya3en nyrs1

 

<ovr] ^ ,apa;nyr ydk dy.i bidi ovnynan yrys’oqanagan undrov;ivnnyru1 In[bes lman Lipananu` Ha3ov;ivnn al pa=nova/ e yrgovi5 ivrakan[ivr go.m inkzink nyrga3axnylow ipryv lavaco3n undranku Lipananaha3ov;ivnu nyrga3axnylov qorhtrtaranen nyrs 3a-a]iga3 3ancrovanin1

 

Ka.akaganov;ivnu lav pan e 5 pa3x o[ ka3ka3ovmu7 Oyve ka3ka3ovm my/ ovraqov;ivn mun e  :ovrkin hamar yv an g`ovraqana3  yrp gu dysne Ha3u or inkn ir 2y-kow g4ampo.]axne darinyr a-a] gisavard mnaxa/ ir /raciru1

 

In[bes Amyrigaxinyru g4usyn5 yrpyk ov, [e1 Orkan or al ovri,in ovnyxa/u myzi hajyli ;ovi5 y;e oro,ynk ga-[a/ mnal myr lyzovin5 badmov;yan5 m,ago3;in yv avantov;ivnnyrovn bidi dysnynk or o[in[ gra3 ,y.yxnyl myz myr isgagan badganyliov;ynen1

 

Mynk yv 2yr /no.nyrovn syrovntu paqdavorov;ivnu ovnyxank iraganaxa/ dysnyl Ha3asdani hanrabydov;ivnu yv azadacrova/` Arxaqu1 Ma.;anks e or 2yr syrovntn al ,arovnage ba3karu yv ,ahi Ha3 Tadu5 2y-k 2cylow myr cravyal ho.yru ov iraganaxnow myr babyrovn yrazu7 Gancna/ dysnyl Azad5 Angaq5 Miaxyal Ha3asdanu1

 

_i;a Bo3ajyan

Dn0renovhi Ha3 Ga;7Harbo3yan War=arani

                          

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ