Հինգշաբթի, 29 Յունուար 2015 - «Աւետեցէ՛ք թէ Տէրը բարի է» ըսաւ Սրբազան Քահանայապետը

 

Հռոմ

Ստորեւ յապաղումով կու տանք գերապայծառ հայր Գէորգ ԹԾՎ Նորատունկեանին նամակը ուղղուած Հռոմի հայ հաւատացեալներուն, սրբազան քահանայապետին մատուցած 16 նոյեմբերի սուրբ Պատարագին մասնակցելէն ետք:

«Սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր

Կը ցանկամ ձեր հետ կիսել փորձառութիւնը այն խոր աղօթքի պահուն, զոր սուրբ Նիկողայոս Դոլենդինացւոյ եկեղեցիին հաւատացեալներու խումբին հետ ապրեցայ, նոյեմբեր 6-ին, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին ընթացքին, զոր մատոյց Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Աստուածամօր նուիրուած՝ Domus Sanctae Marthae մատրան մէջ:

Մեծ շնորհք մըն էր սոյն աղօթքի պահը եւ մանաւանդ ունկնդրութիւնը  Աստուծոյ խօսքին, Սրբազան Քահանայապետին բերնէն, որ մեզի հրաւիրեց ըլլալու երջանիկ քրիստոնեաներ, որոնք «իրենց սրտին մէջ փափաքն ու կարեւորութիւնը զգան, երթալու եւ ուրիշները աւետելու թէ Տէրը բարի է»:

«Բազմիցս իր քարոզներուն հետեւած եմ», պիտի գրէր ինծի շնորհակալական նամակին մէջ, ծուխէս հաւատացեալ տիկին մը, որ սուրբ պատարագին մասնակցած էր: «Սակայն երեկուայ առաւօտեան Պատարագը, կը շարունակէ տիկինը, մեզի եւ յատուկէն ինծի  համար մատուցուած էր, եւ այս մէկը ինծի համար մեծագոյն շնորհք կը համարեմ, ոչ միայն որովհետեւ Աւետարանին մէջ լսեցի Քրիստոսի գեղեցկագոյն առակներէն մէկը, ուր Տէր Յիսուս հարց կու տայ ըսելով. - «Ձեզմէ ո՞վ եթէ հարիւր ոչխար ունենայ, եւ անոնցմէ մէկ հատը կորսնցնէ, իննսուն իննը չի թողուր եւ չ՛երթար կորսուածը փնտռելու, մինչեւ որ զայն չգտնէ», այլ որովհետեւ այս առակը շեշտը կը դնէ այն գաղափարին, թէ ապահովութիւնը ունինք, որ նոյնինսկ եթէ պատահի որ կորսուինք, Յիսուս մեզ պիտի չլքէ բացարձակապէս: Այս գաղափարին վրայ է, որ  Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը կեդրոնացաւ, ըսելով թէ ցմիշտ պէտք է հաւատալ, եւ թէ մեր հաւատքը պարտի գերազանցել այն սահմանները, զորս յաճախ կը դնենք մեր կեանքին մէջ»:

Սիրելիներ,

Կ'ուզեմ ձեզ ապահովցնել, որ Սուրբ Պատարագին մէջ իւրաքանչիւրդ յիշեցի, եւ խնդրեցի Սրբազան Քահանայապետէն, իր հայրական օրհնութիւնը մեր բոլոր հաւատացեալներուն, մանաւանդ անոնց վրայ, որոնք հեռու են: Ձեր հետ կը բաժնեմ իմ սրտիս աննախնդաց ուրախութիւնը աւետարանի խօսքերուն, ուր ի յայտ կու գայ «մեր Տիրոջ բարութիւնն ու ողորմութիւնը, որպէս Բարի Հովիւ, որ միշտ պատրաստ է մեզմէ իւրաքանչիւրը օգնելու, երբ զայս կը խնդրենք մաքուր սրտով»: Սրբազան Քահանայապետը մեզի թելադրեց որ մենք եւս մեր կարգին « վախ չ'ունենանք մեր ձեռքերը կեղտելու մեղաւորներուն հետ, եւ մեր ժողովրդականութիւնը կորսնցնելու հաճախակի վտանքը», որպէսզի կարենանք մեր կեանքով հռչակել Տիրոջ բարութիւնը, եւ անոր մէջ տեսնել գերագոյն  բարիքը, եւ թէ որքան յաճելի է իր կամքին հպատակիլ: Այսուհետեւ, խնդրենք Աստուածային շնորհքը եւ օգնութիւնը, որպէսզի ոչ ոք չկորսուի:

Աստուած օրհնէ' ձեզ ամէնքդ»:     

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ