Չորեքշաբթի, 17 Ապրիլ 2013 - Արհի. հայր Յուհաննէս եպս. Թէյրուզեանի գահակալութիւնը Փարիզի մէջ

 Փարիզ,

Կիրակի, 7 ապրիլ 2013-ին, Փարիզի Սուրբ Խաչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Բենետիկդոս ԺԶ. սրբազան քահանայապետին կողմէն նշանակուած ֆրանսայի հայ կաթողիկէ թեմին առաջնորդ արհիապատիւ հայր Յովհաննէս եպսիսկոպոս Թէյրուզեանի գահակալութեան հանդիսաւոր արարողութիւնը:  Գահակալութիւնը կատարուեցաւ Ամենապատիւ Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքի հովանաւորութեամբ, զոր կը ներկայացուէր Արհիապատիւ հայ Մանուէլ եպիսկոպոս Պաթագեանով: Արարողութեան նախագահեց վսեմաշուք ծիրանաւոր՝ Անտրէ Վէնթրուա Փարիզի առաջնորդ կարդինալը: Արարողութեան մասնակցեցան պապական նուիրակը եւ Ֆրանսայի հայ կաթողիկէ թեմին վաստակաւոր առաջնորդ՝ արհիապատիւ հայր Գրիգոր եպիսկոպոս Կապրոյեանը:
Եկեղեցական թափօրին մասնակցեցան նաեւ աշխարհի զանազան կողմերէն եկած հայ եւ օտար եկեղեցականներ, ինչպէս նաեւ Ֆրանսայի քոյր Եկեղեցիներու կղերը: Հովուական Գաւազանի տուչութիւնէն առաջ, որ գահակալութեան արարողութեան կեդրոնը կը կազմէ, ողջոյնի խօսք ըսաւ արհիապատիւ հայր Գրիգոր եպիսկոպոս Կապրոյեանը: Ան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն, ապա հակիրճ կերպով ներկայացուց հայ կաթողիկէ համայնքը եւ շնորհաւորհեց նորանշանակ առաջնորդին անուանումը ֆրանսայի հայ կաթողիկէ թեմին համար: Արհիապատիւ Լուիճի Վէնթուրա կարդաց Քահանայապետական կոնդակը, ուր նշուած էր հրաժարեալ Քահանայապետի՝ Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան Պապի եղբայրական ողջոյնները, քաջալերանքը եւ ուրախութիւնը նորանշանակ Առաջնորդին հանդէպ: Գերապայծառ հայր Գաբրիէլ Թ. Ծ. Վարդապետ Մուրատեան կարդաց Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ նամակը, ուր ան կը փոխանցէր հայրական ողջունները եւ կը թրուատէր անոր քահանայական առաքելութիւնները: 
Ապա Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ ներկայացուցիչ՝ վաստակաւոր հայր Մանուէլ եպիսկոպոս Պաթագեանի ձեռամբ կատարուեցաւ եպիսկոպոսական Գաւազանի տուչութիւնը արհիապատիւ Յովհաննէս եպիսկոպոս Թեյրուզեանին: Այս տուչութեան յաջորդեց ներկաներուն ջերմ ծափահարութիւնը որպէս ուրախութեան վկայութիւն: Ապա Վսեմաշուք Ծիրանաւոր՝ Անտրէ Վէն Թրուա կարդինալը իր եղբայրական եւ ջերմիկ խօսքը ըսաւ, ուր ան նշեց Հայ Կաթողիկէ Համայնքի գործունէութիւնը Ֆրանսայի մէջ, շնորհակալութիւն յայտնելով Արհիապատիւ հայր Գրիգոր եպիսկոպոս Կապրոյեանի եւ բարի գալուստ ու յարատեւ գործունէութիւն մաղթելով նորանշանակ Առաջնորդին:

Այս արարողութեան յաջորդեց սուրբ Պատարագը, զոր մատոյց Արհիապատիւ Թէյրուզեան եպիսկոպոսը առընթերակայութեամբ հայր Գրիգոր եպս. Կապրոյեան եւ Տէր Գրիգոր եպս. Գուսանի:
Այս արարողութեան ընթացքին պատուոյ հիւրերն էին նախկին մեծայարգ նախարար Տէր եւ Տիկին Փաթրիք Տեվէճեան, Հայաստանի Հանրապետութեան մեծայարգ պարոն դեսպան Տէր եւ Տիկին Չիթեչեան, Ֆրանսայի արտաքին նախարարութեան ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկին Րոլանտ Տիւպերդրանտ, Ուքրանական Եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Պորիս Կուծիաք Եպիսկոպոսը եւ Մարոնի Եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Նասր Ժեմայէլ Եպիսկոպոսը, Արեւելեան Եկեղեցիներու փոխ ներկայացուցիչ Արհիապատիւ Տէր Գլոտ Պրեսօլէն եւ Էօվր Տորիանի ատենապետը՝ Փասկալ Կոլնիշ Եպիսկոպոսը:

Պատարագի ընթացքին Կորնթացիներու ընթերցուածը կարդաց ֆրանսերէնով Ֆրանսայի Աւետարանական Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչը. իսկ Աւետարանի ընթերցումը երգեց Հոգեշնորհ Նորվան Արքեպիսկոպոս Զաքարեան, իսկ աւետարանի ֆրանսերէն ընթերցումը կարդաց Արհիապատիւ Տոմինիք Լօպրէն Եպիսկոպոսը:
Արարողութենէն ետք նորանշանակ Առաջնորդը ժողովուրդին շնորհաւորութիւնները ընդունելէն ետք, միասին ուղղուեցան դէպի «Maison de la Chimie» ճաշարան, ուր սեղան սարքուած էր ի պատիւ Առաջնորդին եւ հիւրերուն ու հաւատացեալներուն:

Մօտ երեք հարիւր հոգի ներկայ էին սեղանատան մէջ: Բացման Խօսքը կատարեց Գերյարգելի հայր Գէորգ Ծ. Վարդապետ Ասատուրեան: Ան իբրեւ Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան անդամ իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Գերապայծառին գործունէութեան մասին քահանայական առաքելութիւններուն մէջ, ինչպէս Պուրճ Համմուտի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ պատերազմի դժուարին օրերուն: Իբրեւ օրինակելի վարդապետ ապա եպիսկոպոս, ան եղաւ միշտ յուսատու եւ անշահախնդիր ծառայող ժողովուրդին: Ապա խօսք առաւ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ փոխ ատենապետ՝ Պր. Ստեփան Ստեփանեան, որ անդրադարձաւ Վաստակաւոր հայր Գրիգոր Եպիսկոպոս Կապրոյեանի հոգեմտաւոր գործունէութեան մասին եւ բարի գալուստ մաղթեց նոր Առաջնորդին: Ապա խօսք առաւ նախկին նախարար եւ հայ կաթողիկէ համայնքի զաւակ Պարոն Փաթրիք Տեվէճեան. ան գնահատեց Եկեղեցիներու սերտ յարաբերութիւնը եւ անդրադարձաւ արեւելքէն արեւմուտք գաղթող եւ հաստատուող քրիստոնեայ տարրին վրայ: Խօսք առաւ նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ ատենապետը, որ թրուատեց հայ քոյր Եկեղեցիներու գործունէութիւնը: Խօսք առաւ «AllianceArménienne»-ի ատեպապետ՝ Պարոն Վահէ Կապրաշ, որ անդադարձաւ Արհիապատիւ Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Ղապրոյանի ազգօգուտ գործունէութեան մասին, մասնաւորաբար Հայաստանի աղետեալ գօտիի ժողովուրդին համար:

Խօսք առին նաեւ Արհիապատիւ Փասքալ Կոլնիշ եւ Գլոտ Պրեսոլէթ Եպիսկոպոսները, որոնք անդրադարձան թէ ինչպէս շնորհիւ Արհիապատիւ Գրիգոր Արքեպիսկոպոսին մօտէն ծանօթացած են Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ եւ Հայաստանի մէջ գտնուող հայութեան:

Ի վերջոյ խօսք առաւ Վաստակաւոր առաժնորդ Ֆրանսայի հայ կաթողիկէ թեմին արհիապատիւ հայր Գրիգոր եպիսկոպոս Կապրոյեանը: Ան պատմեց իր երեսուն եւ վեց տարուայ առաքելութեան մասին, իր կատարած համեստ գործունէութիւնը Աստուծոյ ողորմութեան եւ առատաձեռնութեան արդիւնք նկատեց եւ բեղուն գործունէութիւն մաղթեց նոր Առաջնորդին: Ապա վերջին խօսքը վերապահուած էր Արհիապատիւ հայր Յովհաննէս Եպիսկոպոս Թէյրուզեանին: Ան փառք տուաւ Աստուծոյ իրեն հանդէպ ցուցաբերած ողորմածութեան համար որու ինքզինք յանձնած էր իր առաքելութեան սկիզբէն ի վեր: Յիշեց Զմմառու Տիրամայրը, որ մայրական գուրգուրանքով պահպանած եւ ուղղած էր զինք հարթելով իւրաքանչիւր խոչընդոտ զոր հանդիսացած է իր գործունէութեան ընթացքին:

 

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ