Երկուշաբթի, 16 Յուլիս 2012 - Հայր Գէորգ ծ. վրդ. Զապարեանի քահանայութեան 40 ամեակ

 

Église arménienne catholique Notre-Dame-de-Nareg à Montréal
     Տիրամայր Նարեկի հայ կաթողիկէ եկեղեցի ի Մոնրէալ

Անոնց զոր Աստուած դրաւ ճամբուս վրայ
քահանայութեանս 40 տարիներու ընթացքին
 (1972-2012)

16 Յուլիս 1972-ին, Կարմեղոս Լերան Տիրամօր տօնին օրը, Հալէպի հայ
կաթողիկէ Աթոռանիստ եկեղեցիին մէջ, դպրեվանքի ընկերոջս՝ Հայր Գէորք
Վրդ. Շահպազեան-ի հետ, քահանայական ձեռնադրութիւն ստացայ ձեռամբ
օրուան Առաջնորդին՝ լուսահոգի Գէորգ Արք. Լայէքեան-ի:
40 տարիներ յետոյ, ինքնամփոփ եւ աղօթագին, գոհութիւն կը
մատուցանեմ Տիրոջ՝ ինծի շնորհած քահանայական կոչման պարգեւին համար:
Երախտագէտ տրամադրութեամբ ձեր աղօթքը կը հայցեմ որպէսզի
Աստուած շարունակէ զիս առաջնորդել յընթացս այն տարիներուն զոր Իր
բարութիւնը պիտի կամենայ աւելցնել 66-ամեայ տարիքիս վրայ:
Ձերդ սիրով՝

Հ. Գէորգ Ծ. Վրդ. Զապարեան
(Միաբան Զմմառու)

À celles et ceux que Dieu a mis sur mon chemin
au cours de mes 40 ans de sacerdoce
(1972-2012)
      

Le 16 juillet 1972, fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, je recevais, avec mon
compagnon de séminaire, Rév. Père Georges Chahbaz, l'ordination sacerdotale en la
Cathédrale arménienne catholique d’Alep, des mains de l’Archevêque feu Mgr Georges
Layek.
40 ans après, j'élève, dans le recueillement et la prière, un hymne d'action de grâce
au Seigneur pour le don de la vocation au sacerdoce.
Je vous serais reconnaissant de demander à Dieu de continuer de me guider
pendant les années qu’Il voudra encore ajouter aux 66 ans que j’ai déjà reçus de Sa bonté!
Bien à vous.
                      

P. Georges Zabarian
(Membre du clergé patriarchal de Bzommar)

858, boul. de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4L 1Y4 Canada
T. : 514.748.6435 F. : 514.748.5502
[email protected]
www.eacn.ca


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ