Հինգշաբթի, 12 Մայիս 2011 - Մանկապարտէզի ուսուցիչներու վերապատրաստման սեմինար


ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Կեդրոն
Դպրոցական հայագիտութեան զարգացման գրասենեակ

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ
Կը վարէ
Դոկտ. Փրոֆ. ՃՈՒԼԻԵԹԱ ԿԻՒԼԱՄԻՐԵԱՆ
Խ. Աբովեանի անուան Երեւանի մանկավարժական պետական համալսարան

Օր առաջին ` Շաբաթ, 14 Մայիս, 2011, առաւօտեան ժամը 9:30-1:30, Գէորգ Հարպոյեան բարձրագոյն վարժարան, Զալքա

Թեմաներ`
1. Հայերէնի գրաճանաչութեան գործընթացի կազմակերպման մեթոտաբանութիւն. Տառաճանաչութիւն եւ գրելու կարողութեան ձեւաւորում:
2. Մանկապարտէզի տարիքի մանուկներուն առանձնայատկութիւնները եւ զանոնք նկատի առնելու կարեւորութիւնը` կրթադաստիարակչական գործընթացին մէջ:

 

Օր Երկրորդ ` Կիրակի, 15 Մայիս, 2011 կ.ե. ժամը 2:00-6:00, Գէորգ Հարպոյեան բարձրագոյն վարժարան, Զալքա

Թեմաներ`
1. Մանկապարտէզի տարիքի մանուկներուն պահանջմունքները եւ զանոնք նկատի առնելու կարեւորութիւնը` կրթադաստիարակչական գործընթացին մէջ:
2. Մարդու խառնուածքի դրսեւորումները մանկապարտէզի տարիքի մանուկներուն քով եւ զանոնք նկատի առնելու կարեւորութիւնը` ուսուցիչ-աշակերտ յարաբերութիւններուն մէջ:

Մասնակցութեան համար կը խնդրուի տեղեակ պահել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի կեդրոնի Դպրոցական հայագիտութեան զարգացման գրասենեակ
հեռաձայն` 01 570 555, ել.հասցէ` [email protected]

 

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ